top of page

Nieuwe EPB-eisen en wijzigingen vanaf 2023!

Hieronder kan u de gewijzigde EPB-eisen vinden (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 01/01/2023 tot en met 31/12/2024


Hoger aandeel hernieuwbare energie verplicht bij nieuwbouw en IER (ingrijpend energetische renovatie)


Voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 2023 is een hoger aandeel aan hernieuwbare energie verplicht voor nieuwbouw en voor ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen en van niet-residentiële gebouwen.


Voor een nieuwe wooneenheid wordt het minimumaandeel opgetrokken naar minstens 25 kWh/m² en voor een niet-residentiële eenheid is minstens 35 kWh/m² verplicht.


Voor ingrijpende energetische renovaties verstrengt het aandeel hernieuwbare energie voor vergunningsaanvragen vanaf 2023 naar minimaal 20 kWh/m².


De E-peilcompensatie bij niet voldoen aan het hernieuwbare aandeel verhoogt


Voor bouwprojecten die niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie, verstrengt het maximale E-peil.

Voor vergunningsaanvragen vanaf 2023 verhoogt de E-peilcompensatie naar 15 % (in plaats van 10 % voor bouwaanvragen in 2022): bij niet voldoen aan het minimale aandeel hernieuwbare energie, mag het E-peil maximaal E26 zijn, in plaats van E30.

Als ook de strengere E-peil eis niet wordt behaald, volgt er een E-peilboete (als die hoger is dan 250 euro).

Verwarmingssysteem op lage temperatuur verplicht voor nieuwbouw


Een verwarmingssysteem op lage temperatuur wordt verplicht bij nieuwbouw, als gekozen wordt voor een centrale verwarming met water als afgiftemedium. De verplichting geldt zowel voor woongebouwen als voor niet-residentiële gebouwen.

Deze eis zal er voor zorgen dat alle nieuwbouw later zonder problemen kan overschakelen op een duurzame opwekker (zoals een warmtepomp), ook als men in de tussentijd nog zou kiezen voor een hybride warmtepomp of voor een gasketel. Een warmtepomp met water als warmteafgiftemedium haalt immers maar goede rendementen als het afgiftesysteem op lage temperatuur kan werken, terwijl dat bij bijvoorbeeld een gasketel ook op hoge temperatuur kan.


S-peilcompensatie: vanaf 2023 moet minstens E20 behaald worden


Sinds 2022 is een compensatiemogelijkheid ingevoerd voor de S-peileis. Een wooneenheid waarbij S28 niet wordt behaald (maar wel S29, S30, S31) voldoet wél aan de EPB-eisen, als een strenger E-peil wordt behaald.

Voor bouwaanvragen vanaf 2023 moet ter compensatie een E-peil van E20 worden behaald (in plaats van E30). Voor bouwaanvragen in 2022 was dat E25.


Uitzondering van de installatie-eisen voor warmtepompen van 15 jaar of jonger


Voor vergunningsaanvragen van renovaties vanaf 1 januari 2023 geldt een vrijstelling van het minimaal installatierendement voor ruimteverwarming, voor bestaande warmtepompen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het gaat om een renovatie of functiewijziging waarbij de bestaande warmtepomp behouden blijft;

  • De warmtepomp is op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning niet ouder dan 15 jaar;

  • De vloeroppervlakte die verwarmd wordt door de nieuwe/vernieuwde afgifte-elementen bedraagt minder dan 25% van de totale bruikbare vloeroppervlakte.


Geen korting meer op de onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouw

Voor vergunningsaanvragen van renovaties vanaf 1 januari 2023 geldt een vrijstelling van het minimaal installatierendement voor ruimteverwarming, voor bestaande warmtepompen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het gaat om een renovatie of functiewijziging waarbij de bestaande warmtepomp behouden blijft;

De warmtepomp is op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning niet ouder dan 15 jaar;

De vloeroppervlakte die verwarmd wordt door de nieuwe/vernieuwde afgifte-elementen bedraagt minder dan 25% van de totale bruikbare vloeroppervlakte.

Meer info en bron: https://www.vlaanderen.be/epb-pedia/overzicht-van-epb-wijzigingen-per-jaar/epb-wijzigingen-vanaf-2023/epb-eisen-wijzigingen-vanaf-2023 Zie je door het bos de bomen niet meer? Geen nood! Laat Prevebo met zijn specialisten je bijstaan voor je nieuwbouw of renovatie!

Comments


bottom of page