top of page

Asbestattest

Als erkend asbestdeskundige kan je bij Prevebo terecht voor het opmaken van verplichte asbestattesten bij de verkoop van jouw woning.

Met onze expertise en ervaring brengen wij op een professionele en vlotte manier de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in jouw woning in kaart.
Indien er asbesthoudende materialen aanwezig zijn, krijg je van ons duidelijk advies over hoe je hier het beste mee om kan gaan.
Onze rapportage voldoet aan alle wettelijke vereisten en wordt tijdig afgeleverd.

Door te kiezen voor Prevebo ben je verzekerd van een correcte en betrouwbare service. Contacteer ons vandaag nog en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen!

Verplichting asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001.
Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.
Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.


In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Heeft u toch nog twijfels over bepaalde materialen, dan vindt u in het postinterventiedossier alle informatie over de materialen die in het gebouw aanwezig zijn. Voor gebouwen gebouwd of verbouwd vanaf 1 mei 2001 is een postinterventiedossier verplicht. 

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw.
Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af.
Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. 

 

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken. 

Ontwerp zonder titel (15)_edited.png
Ontwerp zonder titel (4)_edited.png

Hoe gaan wij te werk?

Stap 1: Invullen van het opdrachtformulier samen met de asbestdeskundige
 

Met de ondertekening van een opdrachtformulier geeft u als de opdrachtgever aan de procesgecertificeerde asbestdeskundige de opdracht om voor het betrokken inspectiegebied een asbestinventaris op te stellen om een asbestinventarisattest te bekomen. Het opdrachtformulier wordt deels ingevuld door de eigenaar en deels door de asbestdeskundige. De asbestdeskundige staat de eigenaar bij indien hij vragen heeft. 

 

Stap 2: vooronderzoek
 

Onze deskundige zal alle nuttige documenten opvragen die relevant kunnen zijn voor het onderzoek. Hierbij denken we aan bouwplannen, lastenboeken…

Hoe meer informatie, hoe efficiënter onze asbestdeskundige zijn bezoek kan uitvoeren.
Op basis van de aangeleverde documenten bereidt de asbestdeskundige zijn onderzoek voor. Hij gaat na welke bestaande informatie over uw eigendom bruikbaar is. Zo gaat hij bv. na welke gebouwen wel of niet moeten worden onderzocht en of er al informatie bekend is over aanwezig asbesthoudend materiaal. 

 

Stap 3: plaatsbezoek
 

De deskundige gaat de woning ter plaatse inspecteren. De eigenaar zorgt er voor dat alle ruimtes toegankelijk zijn en dat de deskundige op een veilige manier zijn onderzoek kan doen. Is dat niet het geval, dan kan de deskundige geen attest opmaken en zal een mogelijke verkoop van het pand niet kunnen doorgaan.

Niet destructief onderzoek   
Als de asbestdeskundige wil aantonen dat het asbestverdachte materiaal toch geen asbest bevat, zal hij een monster nemen. De monstername gebeurt onder de noemer van niet-destructief onderzoek op een veilige manier waarbij er geen bijkomende risico’s worden veroorzaakt voor het verdere normale gebruik van het gebouw.  
De inherente schade bij een monstername blijft beperkt.
Onze deskundige zal dit altijd doen in samenspraak met u. Het is echter wel zo dat als onze asbestdeskundige geen monster kan of mag nemen van asbestverdacht materiaal, het automatisch wordt beschouwd als asbesthoudend.

 

Stap 4: labo-analyse
 

De stalen worden door onze deskundige naar een erkend labo gebracht voor analyse.

 

Stap 5: data-analyse en opmaak attest

Na analyse door het labo van de afgenomen stalen en op basis van de verzamelde info tijdens het plaatsbezoek kan de deskundige alle data invoeren in een door OVAM beschikbaar gestelde database. Vervolgens vraagt hij een asbestattest aan bij OVAM.
Na ontvangst, bezorgt hij het asbestattest aan u. U hoeft dus niet zelf een attest aan te vragen.  
Als eigenaar kunt u het asbestattest ook raadplegen via de Woningpas.

Door te kiezen voor Prevebo als erkend asbestdeskundige , ben je verzekerd van een correct en betrouwbaar asbestattest en een professionele aanpak. Contacteer ons vandaag nog en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen!

bottom of page