top of page
Ontwerp zonder titel (34).png

Renovatie-advies / Energiescan

Ben jij van plan om jouw huis te renoveren om je comfort te verhogen, lagere energiekosten te hebben en tegelijkertijd bij te dragen aan een beter leefmilieu en leefbare woonomgeving?

Heb je geen idee waar je moet beginnen en zie je door de vele regelgeving het bos door de bomen niet meer voor je renovatieplannen?

Prevebo is als erkende eerstelijnsrenovatieadviseur je ideale partner om je hierin bij te staan!

Vanaf 2023 renovatieverplichting voor wie een energieverslindende woning verwerft

Wie vanaf 2023 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een woning of appartement met een slecht EPC-label, moet die binnen de 5 jaar energetisch renoveren tot label D (of beter).

Label D is een tussenstap. Stapsgewijs zal het te behalen labelniveau worden aangescherpt tot label A, om de noodzakelijke renovatiegolf en de transitie naar duurzamere verwarmingstechnologieën een grote impuls te geven. De Vlaamse Regering legt daarom ook een langetermijnpad vast tot 2050. Zo kan een nieuwe eigenaar toekomstgericht renoveren of BENOveren, dus beter renoveren dan wat op het moment van de aankoop wettelijk verplicht is.

De Vlaamse Regering voorziet bovendien aantrekkelijke financiële ondersteuningsmaatregelen (renteloos renovatiekrediet, energielening+, EPC-labelpremie) om de eigenaars te motiveren onmiddellijk tot een beter label dan de bovengrens (label D) te renoveren.

Hoe moet ik goed en efficiënt renoveren?

Een gebouw bestaat uit vele onderdelen die ook nog eens allemaal met elkaar verbonden zijn.
Als je renoveert, moet je niet enkel een goede oplossing kiezen voor dat ene onderdeel, maar ook rekening houden met alle andere maatregelen die je later uitvoert. 

Kortom, renovatie is een proces van keuzes maken. Die keuzes hebben al meteen ingrijpende gevolgen op latere fasen in het proces. 
Ga je slopen of renoveren? Renoveer je het gebouw integraal of gefaseerd? Welke energieambitie heb je? En wat is je ventilatieconcept?
Prevebo kan je hier als door de overheid erkende eerstelijnsrenovatieadviseur bijstaan om de meest geschikte keuzes te maken voor jouw gebouw zodat je renovatie future proof is en er geen onomkeerbare verloren werken gebeuren.

Hoe gaan wij te werk?

Na een intake gesprek waar wij aftoetsen wat je bedoeling is om te renoveren gaan wij een aantal stappen doorlopen. Afhankelijk van je doelstelling en begeleidingswens kan dit worden aangepast.

Een voorbeeldtraject kan zijn:
 

 1. Energiescan van je woning met opmaak van een EPC-attest om de huidige situatie in kaart te brengen en gaan wij de impact van maatregelen gaan incalculeren.
   

 2. Premies: we geven mee van welke premies en ondersteuningsmaatregelen je zou kunnen genieten bij je renovatie
   

 3. Opstellen van een renovatieplan:  in een overzichtelijk renovatieplan krijg je een duidelijk overzicht van wat kan, waar je op moet letten en hoe alles met elkaar verbonden is.  We geven ook een idee van energiewinst per maatregel mee.
   

 4. Indien gewenst komen wij ook tussen als bouwcoordinator voor de opvolging van uw renovatie met architect en aannemers. 
   

 5. Na uw renovatie doen wij het nodige voor aanvraag van uw premies en tegemoetkomingen
   

 6. Wij maken een nieuwe EPC-attest op zodat duidelijk is wat uw renovatie als resultaat heeft gehaald.  Een stap dichter bij meer comfort, een lagere energierekening en een beter leefmilieu!

bottom of page