top of page
pijpen

Rioleringskeuring

Ben jij op zoek naar een professionele partner voor de keuring van jouw private waterafvoer? Dan ben je bij Prevebo aan het juiste adres!

Als erkende en gecertificeerde keurder staan wij garant voor een vlotte en professionele aanpak bij het inspecteren van jouw privéwaterafvoer.
We gebruiken de nieuwste technologieën en zorgen voor een correcte rapportage die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.

Twijfel niet langer en neem vandaag nog contact op met Prevebo voor meer informatie of een vrijblijvende offerte! 

Wij garanderen een snel en efficiënte service wanneer het voor u past.

Wanneer moet er een 'keuring private waterafvoer' zijn?

De privéwaterafvoer moet in de volgende gevallen gekeurd worden:
 

 • Bij nieuwbouw/herbouw

 • Bij de realisatie van een nieuwe bijkomende huisaansluiting

 • Bij de plaatsing van een IBA

 • Nadat een inbreuk is vastgesteld

 • Bij de aanleg van een gescheiden riolering op openbaar domein (afkoppelingsproject), tenzij er een conforme keuring voor nieuwbouw/herbouw werd afgeleverd die maximaal vijf jaar oud is

 • Indien de keuring niet-conform was, na het nemen van herstelmaatregelen binnen de vooropgestelde hersteltermijn
   

Een keuring is steeds een momentopname. De keuring kan betrekking hebben op het volledig adres/perceel of een deel van het adres/perceel, bv. een nieuw gebouw of hetgeen aangesloten is op een nieuwe huisaansluitput. Waarop de keuring betrekking heeft, staat gespecifieerd op het keuringsattest.

Welke documenten hebben wij nodig?


​Indien van toepassing dienen volgende documenten voorgelegd te worden voor aanvang van de keuring.

Indien één van volgende documenten niet voorhanden is bij aanvang van de keuring, kan dat aanleiding geven tot het niet starten van de keuring of een herkeuring:

 

 • as-builtplan, bouwplan of rioleringsplan

 • omgevingsvergunning

 • kopie van facturen van rioleringsonderdelen (bv. regenwaterput, septische put, infiltratievoorziening,…)

 • aanstiplijst GSV hemelwater

 • foto’s van de aanleg van het afwateringssysteem

 • briefwisseling van de rioolbeheerder

Wanneer kan er gekeurd worden?

Je kan een keuring aanvragen wanneer het pand keuringsklaar is.
Dat betekent in de praktijk dat:

 

 • het rioleringsstelsel volledig is aangelegd vanaf het afvoerpunt tot de rooilijn/lozingspunt. De toestellen zelf dienen nog niet geplaatst te zijn (bv. WC, uitgietbak, bad,…);
   

 • het afwateringssysteem op privéterrein toegankelijk en bereikbaar dient te zijn (alle putten dienen zichtbaar te zijn en op een normale manier te openen zijn). Open beide aansluitputjes op de perceelsgrens en kijk of er geen verstopping is. Indien dit het geval is kan de keuring niet plaatsvinden. U laat in dat geval het probleem oplossen alvorens de keuring te laten uitvoeren. Indien de huisaansluitputjes nog niet geplaatst zijn, dan dienen de afvoerleidingen toegankelijk te zijn ter hoogte van de rooilijn.
   

De keuring in de praktijk?

Na goedkeuring van onze offerte wordt een afspraak gemaakt en komt de keurder  op het afgesproken tijdstip. De keurder dient toegang te hebben tot het pand om de keuring uit te voeren. Zorg ervoor dat alle deksels/putten open en toegankelijk zijn. 

De keurder bekijkt ter plaatse eerst de controle-documenten om te bepalen welke regelgeving/vereisten van toepassing zijn.
Aan de hand van een aantal testen zal de keurder uitsluitsel krijgen of het stelsel conform is. De keurder zal a.d.h.v. enkele technieken m.b.v. waterstroom/rook/camera/geluid nagaan of het stelsel volledig gescheiden is, het afvalwater correct is aangesloten of voorbehandeld wordt en de details m.b.t. de rioleringsonderdelen inventariseren.

 

Resultaat keuring
 

Indien de privéwaterafvoer correct aangesloten en gescheiden is zoals opgelegd in het Ministerieel Besluit keuring zal u een conform keuringsattest ontvangen.
Dit attest kan nodig zijn om een aansluiting op het openbaar afwateringssysteem te krijgen.


Indien de privéwaterafvoer niet conform bevonden is worden er herstelmaatregelen genoteerd. De herstelmaatregelen dienen uitgevoerd te worden binnen de vooropgestelde hersteltermijn die mee vermeld wordt op het keuringsattest.
De klant dient na het nemen van de herstelmaatregelen een herkeuring aan te vragen.
Er kan geen herkeuring plaats vinden op basis van foto’s van de aanpassingen.

 

Prevebo is uw geschikte partner met ervaring voor het uitvoeren van uw rioleringskeuring.
Aarzel niet en vraag ons vrijblijvend meer informatie of een offerte.

 

Meer info: www.vlario.be

 

bottom of page