top of page
RIOLERINGSKEURING

Wat houdt de ‘keuring private waterafvoer’ precies in?

 

Sinds 1/07/2011 is de keuring verplicht in volgende gevallen:

 

 • Bij nieuwbouw of wijzigingen of uitbreiding van het rioleringsstelsel

 • Bij (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA (individuele behandeling afvalwater)

 • Bij (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelstel wordt aangelegd
   

In de praktijk gaan wij na of uw waterafvoer voldoet aan de verplichtingen die worden opgelegd in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater , de stedenbouwkundige vergunning, de Vlarem II wetgeving en andere relevante voorschriften.

 

Wanneer kan er gekeurd worden?

 

Eens uw waterafvoersysteem, inclusief afvoerbuizen in het gebouw, volledig is aangelegd kunnen wij langskomen om de rioleringskeuring uit te voeren.

 

Welke documenten hebben wij nodig?

 

Volgende drie documenten hebben wij zeker nodig om de keuring te kunnen uitvoeren:

 

 • Stedenbouwkundige vergunning (indien van toepassing)

 • As built plan riolering

 • Aanstiplijst van het hemelwater (dit document wordt door de architect opgemaakt, samen met de opmaak van de bouwaanvraagplannen)

 • Eventueel ook foto’s van de leidingen genomen tijdens de aanleg, dit om de keuring vlotter te laten verlopen
   

De keuring zelf in de praktijk?

 

Ter plaatse zullen wij enkele testen uitvoeren om na te kijken of alles correct is aangesloten.

Wij kijken na of het stelsel voldoet aan de opgelegde eisen :

 

 • Correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit

 • Correcte aansluiting van de afvoeren van toestellen op de circuits

 • Correcte aansluiting van de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes

 • Correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen

 • Aanwezigheid van een hemelwaterput, indien verplicht

 • Correcte aansluiting septische put indien van toepassing

   

Opgelet: de hydraulische afvoercapaciteit en de materialen van het private waterafvoersysteem worden niet gecontroleerd of getest. Dit is de verantwoordelijkheid van de betrokken aannemer.

 

Indien alles correct is aangesloten, bezorgen wij u achteraf een conformiteitsattest.

Dit attest hebt u nodig om een aansluiting op het openbaar rioleringssysteem aan te vragen.

 

Prevebo is uw geschikte partner met ervaring voor het uitvoeren van uw rioleringskeuring.
Aarzel niet en vraag ons vrijblijvend meer informatie of een offerte.

 

Meer info : www.vlario.be  of bekijk deze folder : info keuring riolering

 

bottom of page