top of page

Warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening is een belangrijk onderdeel van de energieprestatieberekening van een gebouw. Hiermee kan worden bepaald hoeveel warmte het gebouw verliest door de bouwschil en welke verwarmingsinstallatie nodig is om het gebouw op de gewenste temperatuur te houden. Een correcte dimensionering verlaagt de aankoop- en onderhoudskost, en verhoogt de efficiëntie. Bovendien kan een correct uitgevoerde warmteverliesberekening in Vlaanderen worden ingebracht in de EPB-berekening. Daardoor kan de ontwerp-vertrektemperatuur gedetailleerd ingevuld worden. Dit leidt tot een daling van gemiddeld 3 tot 6 E-peil punten.

Wat is een warmteverliesberekening?

Het warmteverlies of de warmtebelasting van een gebouw wordt theoretisch benaderd aan de hand van:

- Het verlies van warmte via muren, daken vloeren, ramen

- Warmteverlies via bouwknopen

- Verlies van warmte via kieren en spleten

- Ventilatieverliezen

- Opwarmingstijd van de installatie

Op basis hiervan wordt de verwarmingsinstallatie gedimensioneerd. Dit houdt in: de grootte en benodigd vermogen van de ketel/warmtepomp of ander type opwekker, buffervaten, bepaling van type/grootte radiatoren en afstand leidingen voor vloerverwarming, alsook de benodigde stooktemperatuur.

Waarom warmteverliezen berekenen?

Een warmteverliesberekening van een gebouw is belangrijk om verschillende redenen:
 

  1. Efficiëntie: Een warmteverliesberekening helpt bij het bepalen van de hoeveelheid warmte die een gebouw verliest via de buitenmuren, ramen, deuren en het dak. Met deze informatie kan een gebouw efficiënter worden verwarmd, wat kan leiden tot besparingen op energiekosten.

  2. Comfort: Een warmteverliesberekening kan helpen bij het bepalen van de juiste maat van het verwarmingssysteem voor het gebouw. Een goed gedimensioneerde verwarmingsinstallatie zorgt voor een comfortabelere temperatuur in het gebouw en voorkomt dat het te warm of te koud wordt.

  3. Duurzaamheid: Door het verminderen van het warmteverlies van een gebouw kan de CO2-uitstoot worden verminderd en kan het gebouw duurzamer worden gemaakt. Het verminderen van het energieverbruik van een gebouw kan ook helpen om de levensduur van de verwarmingsapparatuur te verlengen.
     

Al met al is een warmteverliesberekening van een gebouw daarom van groot belang om een efficiënte, comfortabele en duurzame verwarming van het gebouw te kunnen realiseren.

 

Warmteverlies en EPB

De verstrengende EPB-eisen leiden vandaag tot de noodzaak tot ingave van lagere ontwerp-stooktemperaturen in EPB-berekeningen om de eisen te behalen.

Voor EPB-berekeningen wordt er zonder een warmteverliesberekening een waarde bij ontstentenis ingevuld voor de stooktemperatuur, deze temperaturen liggen veel hoger dan de berekende stookregimes uit de warmteverliesberekening wat uiteindelijk zorgt voor een slechter E-peil.

Een warmteverliesberekening volgens de norm NBN EN 12831 en haar nationale bijlage, zijn vereist als onderbouwing voor ingave van lagere stooktemperaturen in de EPB-berekeningen.

Voor zowel grote als kleinere projecten kan dit een belangrijke impact hebben op de resultaten en de haalbaarheid van de EPB-eisen!

Vooral bij de toepassing van warmtepompen is het van groot belang om deze berekening te laten opmaken, niet alleen in het kader van het berekende E-peil, maar om het aandeel aan hernieuwbare energie te laten meetellen in het verhaal.

bottom of page