top of page
opstelling-9-blowerdoortoestellen.jpg

Luchtdichtheidstesten

Prevebo is uw perfecte partner om een blowerdoortest uit te laten voeren.

Wij beschikken over de nodige erkende uitvoerders volgens STS 71-3-P 'Luchtdichtheid van gebouwen - luchtdichtheidsmeting' en over de nodige ervaring en apparatuur om niet enkel woningbouw, maar ook residentiële gebouwen tot 15 000m³ te meten.

Wat is een luchtdichtheids/blowerdoortest?

Een blowerdoortest of ook wel luchtdichtheidstest genoemd is een test waarmee wij meten hoe luchtdicht uw bestaande woning of nieuwbouw is gebouwd.  Dit wordt gemeten door middel van een blowerdoor-toestel.  Dit toestel wordt tijdens de test ingebouwd in de meest luchtdichte opening.

 

Tijdens deze test wordt er lucht in de woning geblazen totdat een zeker onder- en overdruk gecreëerd wordt van 50 pascal. Dit komt overeen met een winddruk op de gevels van 4 à 5 Beaufort. De afgezogen luchtinhoud wordt  door de blowerdoorinstallatie gemeten waardoor dan de luchtwissel bij 50 pascal wordt bepaald. Op deze manier kunnen wij voor u ook eventuele luchtlekken in uw woning detecteren.

Na het uitvoeren van de blowerdoortest krijgt u van ons een rapport waarin de resultaten van de meting zijn opgenomen. Dit certificaat kan u gebruiken als stavingstuk voor uw EPB-aangifte.
U krijgt van ons eveneens een conformiteitsverklaring waaruit blijkt dat de test uitgevoerd is volgens de STS 71-3-P 'Luchtdichtheid van gebouwen - luchtdichtheidsmeting'

Waarom een blowerdoortest uitvoeren?

In de meeste gevallen wordt een blowerdoor test uitgevoerd om de luchtdichtheid te meten bij een nieuwbouwproject in het kader van een EPB berekening.  De reden hiervoor is omdat het eenmakkelijke manier is om het energieprestatiepeil van uw woning te laten dalen. Bij een nieuwbouw woning kan dit al snel gaan tot een daling van 6 tot 15 E-peil punten.

In de EPB-regelgeving wordt voor luchtdichtheid een standaardwaarde aangenomen van 12 m³/hm² voor het lekdebiet van een woning. Aan de hand van een blowerdoortest volgens de norm NBN EN 13928 kan deze waarde sterk gereduceerd worden!

Vb: Woning met E-peil 81 krijgt na meting met blowerdoor een resultaat van lekdebiet 3 m³/hm²:
Het E-peil van de woning daalt naar E69!!

 

 

Andere redenen om een blowerdoortest uit te voeren zijn:

  • Daling van het energieverbruik (tot 35 %)

  • Het verzekeren van een optimaal werkend verluchtingssysteem

  • Verhogen van het wooncomfort

  • Bescherming van vochtschade door convectie

  • Verbeteren van rook-en brandbescherming

  • Verzekeren van goede luchtkwaliteit

Wat hebben wij nodig?

Om deze test conform de norm STS-P 71-3 te kunnen uitvoeren moeten wij over

onderstaande gegevens beschikken:

  • Het architectuurplan

  • De verliesoppervlakte of het binnenvolume van de woning (uit de epb software)

  • Wat is het te testen volume (garage al dan niet inbegrepen, zolderluik open of dicht, …….)

  • Het EPB-nummer

bottom of page