top of page

EPB-aangifte krijgt een make-over!

Bijgewerkt op: 4 jul.

Sinds 1 juli 2024 hebben de EPB-aangiftes voor woningen een make-over gekregen. Waar de EPB-aangifte vroeger uit 5 formulieren bestond (namelijk: Energieprestatiecertificaat/EPW-formulier/Hoofdformulier/Opdeling Bouwproject formulier/Transmissieformulier) , is dit nu herwerkt tot één overzichtelijk formulier.  Dossiers van niet-residentiële gebouwen blijven voorlopig nog de oude formulieren hanteren.


Wat is er precies gewijzigd?

De nieuwe EPB-aangifte sluit beter aan bij het EPC voor bestaande gebouwen. Alle technische informatie wordt nu toegankelijker, aantrekkelijker en beter begrijpelijk overgebracht. Waar het vroeger zoeken was in 5 technische documenten, is de nieuwe EPB-aangifte een stuk gebruiksvriendelijker en overzichtelijker geworden. Een echte verbetering dus, die wij als EPB-verslaggeving zeker toejuichen!

Ook krijg je vanaf nu 2 versies van de aangifte, een versie voor de aangifteplichtige waar alles op vermeld staat en een versie voor verkoop waarbij de boetes en de laatste pagina met gegevens en handtekening van de aangifteplichtige weg zijn gelaten.


Wat kan ik verwachten van mijn EPB-aangifte?

1. De eerste 2 pagina’s vormen een samenvatting van de energieprestatie van jouw project. Voor nieuwbouw en ingrijpend energetische renovaties (IER) vormt het EPC bouw het voorblad met vermelding van het E-peil. Niet-ingrijpende renovaties krijgen een  ander voorblad.

2. Daarna volgt een overzicht van alle EPB-eisen van het project.

3. Vervolgens wordt een analyse van het primair energieverbruik gepresenteerd in de vorm van een diagram.

3. Eventueel worden daarna de EPB-eisen vermeldt die niet voldoen aan de norm.

4. Een overzicht met aanbevelingen biedt vrijblijvend advies om de energieprestatie van de woning verder te verbeteren.

5. Een technische bijlage bevat de invoergegevens en tussenresultaten die later kunnen gebruikt worden voor opmaak EPC van bestaande gebouwen, wanneer het EPC bouw vervalt.

6. De verklarende woordenlijst geeft je wegwijs in de gebruikte terminologie.


7. Tot slot volgt er een verklaring van de betrokkenen ter akkoordbevinding.


Voordelen van de nieuwe EPB-aangifte

Prevebo is enthousiast over deze nieuwe EPB-aangifte. We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe document duidelijker en handiger is in gebruik voor de bouwheren, projectontwikkelaars en makelaars die met het document te maken hebben. Ook voor de toekomstige opmaak van het EPC bestaande gebouwen zien wij meerwaarde in de nieuwe opgenomen informatie.

Wens je meer informatie over de EPB-aangifte voor woningen? Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen, wij helpen je graag verder!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page