top of page

EPC - Huurindexering al of niet doorvoeren wordt bepaald door EPC-label!

Bijgewerkt op: 9 mrt. 2023


De Vlaamse regering bevriest de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen gedurende één jaar. Deze nieuwe maatregel is ingegaan op 1 oktober 2022.

Volgens de nieuwe wettekst wordt indexering van de huurprijs gelinkt aan het EPC-label voor het komende jaar:

  • Labels A(+),B en C = nog steeds een indexering mogelijk, dus geen wijziging

  • Label D = beperkt tot 50% indexering

  • Label EF of onbekend = geen indexering


Tot 30/9/2023 geen of beperkte indexering huurprijzen voor woningen met EPC-label D, E en F


Voor een woning met label A+, A, B of C kan de huurprijs dus wel worden geïndexeerd, en bij een woning met label D kan de indexatie voor maximaal 50% plaatsvinden. Voor woningen met label E F of zonder EPC mag men geen indexatie doorvoeren vanaf 1/10/2022 tot 30/09/2023.


Vanaf 1/10/2023 een correctiefactor voor de slechtste woningen


Om te vermijden dat de huurprijsindexatie na verloop van één jaar opnieuw ten volle speelt, wordt voor de woningen zonder EPC-label en voor woningen die over het label D, E of F beschikken, een tweede maatregel genomen. Die houdt in dat vanaf 1 oktober 2023 ter bescherming van de huurder rekening wordt gehouden met een correctiefactor o.b.v. het gezondheidsindexcijfer.

Eens de indexatie vanaf 1 oktober 2023 opnieuw mogelijk is, is dat niet met terugwerkende kracht mogelijk, omdat er toen een verbod op verhoging gold.


Wat als het label intussen verbetert?


Als het EPC-label verbetert of als een goed EPC-label wordt verkregen, kan de verhuurder immers in de periode tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 alsnog overgaan tot indexatie conform de regels die in dit voorstel van decreet worden vastgesteld, maar nooit met terugwerkende kracht.


Meer info en bronnen:Optimaliseer dus snel uw EPC als je uw woning/appartement verhuurt en wenst te indexeren


Laat Prevebo je bijstaan wat juist dient te gebeuren om tot een label A, B of C te komen. Zo verzeker je je ervan dat uw woning/appartement ook naar de toekomst toe perfect te verhuren valt!

Comments


bottom of page