top of page
AdobeStock_378797866_edited.jpg

Veiligheidscoördinatie

Prevebo heeft al meer dan 20 jaar ervaring als veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking.

Met deze kennis gaan wij verder dan de vereisten van de wetgeving en leveren wij een conform postinterventiedossier af, aangevuld met nuttige en essentiële informatie voor de bouwheer over de uitgevoerde bouwwerken.

Studiebureau

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Wanneer is een veiligheidscoördinator verplicht?

Veiligheidscoördinator is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond de veiligheidscoördinator heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

De oorzaak van veel ongevallen op bouwplaatsen vindt zich vaak in tekortkomingen of verkeerde keuzes in het ontwerp. Tijdens het ontwerp van het project moet de veiligheidscoördinator er voor zorgen dat er rekening gehouden wordt met risicopreventie bij de keuze van bepaalde werkprocédés of technieken, bij architecturale keuzen en bij de planning van de uit te voeren werken. Het is dus verplicht om reeds tijdens de ontwerpfase een veiligheidscoördinator-ontwerp aan te stellen.

Tijdens de verwezenlijkingfase van het bouwwerk ziet de veiligheidscoördinator-verwezenlijking erop toe dat de veiligheidsmaatregelen worden toegepast op de bouwplaats. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico’s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats. 

Wie mag de veiligheidscoördinatie uitvoeren?

Veiligheidscoördinatie wordt steeds uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidscoördinator met de nodige beroepservaring en aanvullende opleidingen.

Prevebo heeft de vereiste diploma’s en de nodige  kennis en ervaring inzake het implementeren van veiligheidstechnieken en het opvolgen van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van zowel niveau A (werken > 2.500.000 € niet geïndexeerd) als van niveau B (werken < 2.500.000 € niet geïndexeerd).

 Prevebo is aangesloten bij de beroepsverenigingen voor veiligheidscoördinatoren (VC-CS en BIB-CO) en voldoet hiermee ook aan de wettelijke voorwaarden tot verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Wat doet een veiligheidscoördinator?

In de ontwerpfase stelt de veiligheidscoördinator-ontwerp het veiligheids- en gezondheidsplan op en past het aan bij elke wijziging die wordt aangebracht aan het ontwerp.
Hij adviseert, indien nodig, de opdrachtgever tijdens de ontwerpfase over de overeenstemming van de offertes van de verschillende aannemers met het veiligheids- en gezondheidsplan en wijst hem op eventuele gebreken betreffende veiligheid.

Hij maakt alle relevante informatie in verband met  veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen.
Hij opent een postinterventiedossier, houdt het bij en vult het aan.
Wanneer hij niet de coördinatie tijdens de verwezenlijkingfase van het bouwwerk doet, draagt hij op het einde van zijn opdracht alle coördinatiedocumenten over aan de opdrachtgevers.

Tijdens de uitvoeringsfase past de veiligheidscoördinator-verwezenlijking het veiligheids- en gezondheidsplan aan bij elke wijziging die wordt aangebracht tijdens de uitvoering.
Hij maakt alle relevante informatie ivm veiligheid over aan de verschillende tussenkomende partijen en maakt zijn opmerkingen schriftelijk over aan de betrokkenen.
Hij houdt een coördinatiedagboek bij en roept een coördinatiestructuur samen wanneer dit nodig is.
Hij vult het postinterventiedossier aan met alle informatie die voor het uitvoeren van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn. Hij draagt bij de voorlopige oplevering van de werken alle geactualiseerde coördinatiedocumenten over aan de opdrachtgever.

 

Prevebo gaat hier verder dan de vereisten van de wetgeving en levert een volledig postinterventiedossier af conform de wetgeving, aangevuld met nuttige en essentiële informatie voor de bouwheer over de uitgevoerde bouwwerken.

Dit dossier heeft een tijdloze meerwaarde dankzij zijn uitgebreide informatie over het bouwwerk en wordt bij eventuele verkoop opgevraagd door de notaris.  Het niet kunnen overhandigen van een postinterventiedossier kan de verkoop van uw bouwwerk onmogelijk maken.

 

Kortom, Prevebo is uw meest geschikte partner voor het uitvoeren van uw veiligheidscoördinatie met een zeer interessante prijs/kwaliteitsverhouding.  Aarzel dus niet, neem de proef op de som en contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of een offerte. 

bottom of page