top of page
123.png

Elektriciteitskeuring

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Verplichting asbestattest

Vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. 


Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Ook is het sinds 1995 al verplicht voor de werkgever om in elk gebouw waar personeel te werk wordt gesteld een asbestinventaris op te maken. Dit dus onder andere voor: scholen, gemeentegebouwen, ...

Wat is een Asbestinventaris?

De asbestinventaris is een oplijsting van de aanwezige asbestmaterialen in een gebouw of werkzone. Het wordt opgemaakt na een inspectie van de materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten.
Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Vanuit deze inventaris wordt dan een asbestattest opgesteld via OVAM.

Gevaren asbest

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen schadelijk als je losse vezels inademt. Hoe schadelijk hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven inademt. Hoe meer asbestvezels je gedurende je leven inademt, hoe groter de kans op het krijgen van kanker door asbest.

De grootste risico's met asbest ontstaan door het breken, boren of zagen van asbesthoudende materialen, dit dus meestal tijdens sloopwerken.

Hoe gaan wij te werk?

 1. Opvragen informatie van het gebouw​

  • Hierbij vragen wij u informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen, bouwplannen, relevante offertes of bestaande asbestonderzoeken door te geven. ​

 2. Plaatsbezoek

  • Niet-destructief onderzoek: Hierbij wordt er ter plaatse asbest vastgesteld zonder zaken te breken of slopen. Destructief onderzoek is niet noodzakelijk voor een abestattest, maar kan aanvullend worden aangevraagd.

  • Monsternames die in een labo onderzocht worden.

  • Het nemen van foto's

 3. Aanmaak asbestattest OVAM

bottom of page