ELEKTRICITEITSKEURING

Wanneer is een elektriciteitskeuring verplicht?

 

Een keuring van uw huishoudelijke elektrische installatie is verplicht:

  • om de 25 jaar

  • bij het verkopen van een woning waarvan de elektrische installatie (of een deel ervan) dateert van vóór 1 oktober 1981

  • bij het verkopen van een woning waarvan de elektrische installatie dateert van na 1 oktober 1981, indien u niet over een geldig keuringsverslag beschikt

 

Hoe gaan wij te werk?

 

Onze expert komt bij u ter plaatste om na te kijken als de elektrische installatie voldoet aan de wettelijk opgelegde eisen. Onderstaande zaken worden door ons grondig nagekeken:

 

•    administratieve controle: nazicht elektrische schema’s

•    visuele controle: nazicht schema’s met de realiteit en correct gebruik en plaatsing van het
     elektrisch materiaal

•    controle door beproeving: test differentieelschakelaars

•    controle door meting: aardings-, isolatie-, foutlusimpedantie- en continuïteitsmeting.

 

 Het is tijdens de keuring is het noodzakelijk dat de elektrische installatie toegankelijk is.

 

Wat hebben wij nodig?

 

Tijdens de keuring is het noodzakelijk dat de elektrische installatie toegankelijk is.

Om de keuring vlotter te laten verlopen, raden wij u aan om een eendraadsschema en een situatieschema (met de juiste plaats van borden, verbindings-, aftak- en wandcontactdozen, lichtpunten en schakelaars) van uw installatie bij de hand te houden.

 

Wat indien de keuring afgekeurd wordt?

 

Als huidige eigenaar komt u hiermee zeker niet mee in de problemen om de verkoop te laten doorgaan.

Het is aan de nieuwe eigenaar om binnen de 18 maanden vanaf de datum van de verkoopakte de keuring opnieuw te laten uitvoeren.

 

Onze troeven?

 

  • Zeer korte leveringstermijn, snelheid en service gaan perfect samen

  • Wij hanteren concurrentiële tarieven

  • Indien gewenst EPC en elektrische keuring op dezelfde dag

  • Grote ervaring en kennis van onze mensen