VENTILATIEVERSLAGGEVING

WETTELIJK VERPLICHT !

 

Voor bouwaanvragen vanaf 01 januari 2016 is het verplicht in het kader van de EPB wetgeving om een ventilatie verslaggever aan te stellen voor residentiële gebouwen.
Bij nieuwbouw of ingrijpende renovatieprojecten is het verplicht om een ventilatie verslaggever aan te stellen om uw ventilatie te begeleiden en op te volgen.

Het Kader wordt gedefinieerd door het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015  en door de eengemaakte technische specificaties STS P 73-1 ‘Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’ van de FOD Economie.

WIE MOET DE VENTILATIEVERSLAGGEVER AANSTELLEN ?

De aangifteplichtige (bouwheer) moet een 'ventilatieverslaggever' aanstellen en ziet erop toe dat de ventilatieverslaggever :

  • voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp opmaakt

  • na de uitvoering van de werken een prestatieverslag opmaakt van het geplaatste ventilatiesysteem.

    BELANGRIJK : ZONDER VENTILATIEPRESTATIEVERSLAG KAN ER GEEN EPB-EINDAANGIFTE GEBEUREN ! (zie ook :                                                          )

WAT DOET DE VENTILATIEVERSLAGGEVER ?

 

De opdracht van ventilatieverslaggever kan opgesplitst worden in meerdere deeltaken :

  1. Verslaggever voorontwerp & ontwerpspecificaties (opmaken van het voorontwerp voor EPB startverklaring)

  2. Ventilatiecoördinator (treed op indien er meerdere ventilatieverslaggevers toegekend worden)

  3. Verslaggever regelbare toevoeropeningen (voert controle uit op de regelbare toevoeropeningen en rapporteert deze indien aanwezig)

  4. Verslaggever regelbare afvoeropeningen (voert controle uit op de regelbare afvoeropeningen en rapporteert deze indien aanwezig)

  5. Verslaggever doorstroomopeningen (voert controle uit op de doorstroomopeningen en rapporteert deze)

  6. Verslaggever mechanische ventilatie (voert controle uit op de mechanische ventilatie en rapporteert deze)

​Deze deeltaken worden organisatorisch en prijstechnisch het best door 1 partij uitgevoerd.

PREVEBO HEEFT VOOR ELK ONDERDEEL VAN DE VENTILATIEVERSLAGGEVING DE NODIGE ERKENNINGEN !

TIP : 

laat de ventilatieverslaggeving en de epb-verslaggeving samen doen door Prevebo = betere prijs en geen vertragingen door te moeten wachten op een andere partij