• Ivaan

WIJZIGING IN EPC-VERPLICHTING VANAF 2022

Wie zijn woning/appartement te koop stelt in 2022 moet vanaf het te koop stellen beschikken over een EPC-attest dat is opgemaakt vanaf 2019.


Dit EPC herkent u aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat.

Dat wil zeggen dat wie een EPC-attest van voor 2019 heeft die normaal 10 jaar geldig was, toch een nieuw EPC-attest dient te laten opmaken bij verkoop van zijn woning/appartement.

Bij verhuur mag u het bestaande EPC (max. 10 jaar) blijven gebruiken.


EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw


Vanaf 2022 moet er voor de grote appartementsgebouwen een energieprestatiecertificaat van de gemeenschappelijke delen (EPC GD) beschikbaar zijn. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.


Het EPC van de gemeenschappelijke delen geeft aan hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren. De info uit het EPC voor gemeenschappelijke delen wordt gebruikt als een EPC bij verkoop of verhuur van een appartement wordt opgesteld. De 2 certificaten vullen elkaar aan.


De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd in functie van de grootte van het appartementsgebouw. Wanneer het EPC moet aanwezig zijn, wordt dus bepaald door het aantal aanwezige gebouweenheden in het gebouw.

De grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden moeten op 1 januari 2022 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen.

Appartementsgebouwen met 5 t/m 14 gebouweenheden moeten op 1 januari 2023 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen.

Kleine appartementsgebouwen met 2 wooneenheden t/m 4 gebouweenheden moeten op 1 januari 2024 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen.


Onder gebouweenheden worden zowel appartementen als kleine niet-residentiële eenheden verstaan (winkels, medische praktijken, kantoren,...) Bij de bepaling van het aantal eenheden in het gebouw dient steeds gekeken te worden naar de feitelijke toestand. Deze kan mogelijks verschillen van de vergunde situatie.


143 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven