DE WONINGPAS OFFICIEEL GELANCEERD!

De eerste versie van de woningpas is een feit. Vanaf nu kunnen eigenaars op https://woningpas.vlaanderen.be het persoonlijk digitaal paspoort van hun woning raadplegen. In dit digitale paspoort vind je op één centrale plaats en in één oogopslag informatie over een aantal aspecten van uw woning (energie, isolatie, bodem, …) en een overzicht van nuttige en digitaal beschikbare attesten. Ook andere informatie, zoals interessante omgevings- en bodemkaarten vind je er terug. 

Hier lees je de volledige persmededeling van Ministers Tommelein, Schauvliege en Homans.

ENERGIEPREMIES 2019

Op vrijdag 30 november 2018 besliste de Vlaamse Regering definitief over de aanpassing van de energiepremies voor eindfacturen vanaf 2019.

Kort samengevat de belangrijkste wijzigingen voor woongebouwen:

 • Er komt een nieuwe premie voor het plaatsen van een warmtepompboiler.

 • De geplande daling van de zonneboilerpremie gaat niet door, de premie blijft dezelfde als in 2018.

 • De premies voor een zonneboiler kan u voortaan om de 15 jaar aanvragen (voorheen slechts eenmalig), de premie voor een warmtepomp (voorheen slechts eenmalig) of voor een warmtepompboiler om de 10 jaar (nieuw).

 • De dakisolatiepremie zakt wel (van 6  naar 4 euro per m2 voor wie werkt met een aannemer en van 3 naar 2 euro per m2 voor wie de werken zelf uitvoert).

 • Voor wat betreft beglazing verstrengt de eis waaraan moet worden voldaan (naar 1,0-glas i.pv. 1,1-glas).

  Een beknopt overzicht van de premies in pdf kan je vinden als je klikt op de afbeelding hiernaast.

NIEUW EPC VANAF 2019!

Vanaf januari 2019 krijgt het EPC een nieuw jasje. Het EPC blijft verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, ... Aan het toepassinsgebied verandert dus niets. Wel zal het EPC er helemaal anders uitzien en bevat het nieuwe informatie. Zo wordt het EPC een stuk visueler gemaakt, het kengetal wordt uitgebreid met een label en de aanbevelingen worden een pak concreter. 

Heb je nog een geldig EPC (van voor 1 januari 2019), dan volstaat dit EPC en hoef je geen nieuw EPC te laten opmaken als je je woning te koop of te huur aanbiedt.

Hieronder kan je een voorbeeld van het nieuw EPC-attest bekijken. (klik op de afbeelding)

VERPLICHTE VENTILATIEVERSLAGGEVER VANAF 2016

Voor alle nieuwe en ingrijpende energetisch te renoveren residentiële projecten met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2016 zal een ventilatievoorontwerp (bij de EPB-startverklaring) en een ventilatieprestatieverslag met mechanische debietmetingen (bij de EPB-aangifte) verplicht zijn. Daarmee wil men de kwaliteit van de ventilatiesystemen verhogen.

 

Ventilatievoorontwerp (VVO) en ventilatieprestatieverslag (VPV)

De aangifteplichtige (de bouwheer) zal voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016, twee nieuwe verplichtingen krijgen:

  

 • vóór de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laten (VVO) opmaken. Dit is een plan met aanduiding van alle ventilatiecomponenten. Dit voorontwerp is niet bindend; het kan worden gezien als een voorstel dat later wordt gefinetuned en nagerekend.  Een erkend ventilatieverslaggever zal dit online moeten ingeven, net zoals dit bij de voorcalculatie van de EPB gebeurt.
   

 • na de uitvoering een ventilatieprestatieverslag (VPV) laten opstellen, inclusief (indien van toepassing) meetrapporten van de mechanische debieten van het geplaatste systeem. In het prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria van de nieuwe ‘STS-P 73-1 - Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen’.
   

Prevebo kan dus ook als ventilatieverslaggever optreden.


De ventilatieverslaggever zal de gegevens via een apart internetloket moeten ingeven, de zogenaamde ‘databank van het kwaliteitskader’. Dit zal dus niet via de EPB-software 3G gebeuren. Nadat de ventilatieverslaggever het ventilatievoorontwerp heeft ingeput, zal de EPB-verslaggever een code krijgen. De EPB-verslaggever noteert die code en enkele gegevens, zoals de datum van opmaak en de naam van de persoon die het heeft opgemaakt, in de EPB-software 3G. Die extra gegevens zullen in het formulier van de startverklaring worden getoond. Ook voor het prestatieverslag wordt met zo’n code gewerkt, maar de EPB-verslaggever zal alle EPB-gerelateerde prestaties uit het prestatieverslag ook in de EPB-aangifte moeten opnemen.

1 / 1

Please reload